امروز یکشنبه 4 تیر 1396  

موضوعات سایت

تابلوی اعلانات


توجه :
استفاده از مطالب سایت معمارجون- در سایت و وبلاگهای دیگر- با ذکر منبع بلامانع می باشد لیکن استفاده از مطالب اختصاصی اینچنین نبوده و احتیاج به اجازه کتبی از مدیریت سایت دارد و در صورت مشاهده هرگونه استفاده از مطالب و رعایت نکردن نکات مطرح شده، برابر مقررات قانونی اقدام می گردد.


لطفا جهت حمایت از سایت خودتان به فیسبوک ما در آدرس زیر رفته و لایک نمایید.
https://www.facebook.com/MemarjoonPage


کانل تلگرام سایت معمارجون به آدرس زیر افتتاح شد، به ما بپیوندید.
https://www.telegram.me/memarjoon

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
کاربران محترم توجه داشته باشند که پسورد اکثر فایلها www.memarjoon.com است و باید این پسورد را تماما با حروف کوچک و بصورت دستی وارد نمایید. لطفا از ارسال گزارش خرابی بی مورد اکیدا خوداری کنید.
---
نشریه و آیین نامه ها
Journal of Development
دانلود دستورالعمل ساخت و اجراي بتن در کارگاه - نشريه شماره 327 مورخ 1385

MemarJoon | 1385 | 196 pages | فارسي | PDF | 5 mb

بهره گيري از ضوابط، معيارها و استانداردهاي فني در تمامي مراحل طراحي، اجرا، بهره برداري و نگهداري طرحهاي عمراني با رويکرد کاهش هزينه و زمان و ارتقاي کيفيت، از اهميتي ويژه برخوردار بوده و در نظام فني اجرايي کشور، مورد تأکيد جدي قرار گرفته است.


تاریخ انتشار : 1392/8/13


دانلود ضوابط هيدروليکي طراحي ساختمان هاي تنظيم سطح آب و آبگيرها در کانال هاي روباز - نشريه شماره 282 مورخ 1383

MemarJoon | 1383 | 68 pages | فارسي | PDF | 8.7 mb

بهره گيري از ضوابط، معيارها و استانداردهاي فني در تمامي مراحل طراحي، اجرا، بهره برداري و نگهداري طرحهاي عمراني با رويکرد کاهش هزينه و زمان و ارتقاي کيفيت، از اهميتي ويژه برخوردار بوده و در نظام فني اجرايي کشور، مورد تأکيد جدي قرار گرفته است.

استانداردهاي مهندسي آب با در نظر گرفتن موارد زير تهيه و تدوين شده است :

- استفاده از تخصصها و تجربه هاي کارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش عمومي و خصوصي
- استفاده از منابع و ماخذ معتبر و استانداردهاي بين المللي
- بهره گيري از تجارب دستگاههاي اجرايي، سازمانها، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحدهاي مطالعه، طراحي و ساخت
- پرهيز از دوباره کاريها و اتلاف منابع مالي و غير مالي کشور
- توجه به اصول و موازين مورد عمل موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ساير موسسات تهيه کننده استاندارد


تاریخ انتشار : 1392/8/10


دانلود راهنماي روش محاسبه تعديل آحاد بهاي پيمان ها - نشريه شماره 289 مورخ 1382

MemarJoon | 1382 | 82 pages | فارسي | PDF | 5.4 mb

نشريه حاضر با تشريح روش محاسبه تعديل آحاد بهاي پيمانها، علاوه بر آموزش علاقمندان، هدف يکسان سازي برداشت موضوعي دستگاههاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانکاران را در ايجاد رويه اي واحد لذاب محاسبات، صرفه جويي در زمان را نيز دنبال مي کند.


تاریخ انتشار : 1392/8/9


دانلود آئين نامه نظارت و کنترل فني بر عمليات و خدمات نقشه برداري - نشريه شماره 253 مورخ 1381

MemarJoon | 1381 | 111 pages | فارسي | PDF | 3.6 mb

به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه، آئين نامه نظارت و کنترل فني بر عمليات و خدمات نقشه برداري توسط دفتر فني و تدوين معيارهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تهيه شده است. در تدوين اين آئين نامه از همکاري کارشناسان برجسته کشور استفاده شده و هدف از تهيه آن ايجاد يکنواختي در اعمال نظارت و کنترل بر خدمات نقشه برداري مي باشد.


تاریخ انتشار : 1392/8/9


دانلود دستورالعمل نظارت بر اجراي روسازي راه آهن - نشريه شماره 355 مورخ 1385

MemarJoon | 1385 | 212 pages | فارسي | PDF | 2.9 mb

بهره گيري از ضوابط، معيارها و استانداردهاي فني در تمامي مراحل طراحي، اجرا، بهره برداري و نگهداري طرحهاي عمراني با رويکرد کاهش هزينه و زمان و ارتقاي کيفيت، از اهميتي ويژه برخوردار بوده و در نظام فني اجرايي کشور، مورد تأکيد جدي قرار گرفته است.

سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت کشور نيز در راستاي وظايف و مسئوليتهاي قانوني و به منظور هماهنگي و همگامي با فناوريهاي جديد، اقدام به تدوين اين نشريه نموده است. اين دستورالعمل به منظور ايجاد هماهنگي و يکنواختي در طرح و اجراي پروژه هاي احداث راه آهن در کشور و همچنين رعايت اصول، روشها و فنون اجرايي متناسب با امکانات موجود و سازگار با شرايط و مقتضيات اقليمي کشور، تهيه و تدوين شده است...

تاریخ انتشار : 1392/8/9


دانلود دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود - نشريه شماره 360 مورخ 1385

MemarJoon | 1385 | 359 pages | فارسي | PDF | 2.3 mb

انسان از آغاز خلقت همواره با موضوع بلاياي طبيعي مواجه بوده و تلاش نموده است تا اين حوادث و سوانح طبيعت را مديريت و كنترل نمايد و زندگي خود را از اين خطرات ، ايمن و محفوظ دارد . در ميان بلاياي طبيعي ، زلزله از ويژگي هاي خاصي برخوردار بوده و در قرن گذشته با توجه به عوامل زير اهميت بيشتري به مديريت بحران زلزله داده شده است:

- افزايش تعداد شهرها در نقاط مختلف كه بسياري در مناطق فعال لرزه خيز واقعند.
- گسترش و توسعه شهرها به گونه اي كه گسل هاي زيادي در داخل شهرها قرار گرفته اند.
- افزايش تراكم جمعيت شهرها كه باعث افزايش تعداد قربانيان زلزله گرديده است.
- افزايش كمي و كيفي تا سيسات و امكانات مختلف شهري، كه باعث افزايش سرمايه گذاري انسان در شهرها و گسترش خسارات مالي ناشي از زلزله شده است.
- پيشرفت دانش لرزه شناسي و مهندسي زلزله، كه بشر را قادر به ثبت اطلاعات زلزله هاي گذشته و تجزيه و تحليل هر چه دقيقتر آنها نموده است.


تاریخ انتشار : 1392/8/8


دانلود آيين نامه سازه هاي فضاکار - نشريه شماره 400 مورخ 1389

MemarJoon | 1389 | 532 pages | فارسي | PDF | 16.2 mb

سازه هاي فضاکار گروهي از سازه ها هستند که داراي رفتار مسلط سه بعدي بوده، معمولاً در خور توليد صنعتي انبوه بوده و در اين حالت، قيود فني و اقتصادي را با تلفيق مناسبي از مفاهيم سازه اي، اصول ايمني، ديدگاههاي زيبا شناختي و جنبه هاي اقتصادي ارضا مينمايند. متداول ترين کاربرد سازه هاي فضاکار در ساخت پوشانه هاي بناهايي است که در آنها عملکرد ساختمان ايجاب مينمايد که داراي دهانه آزاد نسبتاً بزرگ در دو جهت متعامد باشند. بديهي است که اين نوع از سازه هاي فضاکار در استاديومهاي ورزشي و تالارهاي اجتماعات، نمايشگاههاي چندمنظوره، مراکز فرهنگي و هنري، مصلي ها و مساجد، آشيانه هاي هواپيما، سالنهاي صنعتي، انبارهاي وسيع و انواع پايانه هاي مسافربري کاربرد فراوان دارند. در ايران به اينگونه سازه ها نياز فراوان و روبه تزايدي وجود دارد و بهترين پاسخ براي چنين کاربردي، بدون شک سازه هاي فضاکار ميباشند ولي متأسفانه از اين قابليتها به نحو شايستهاي در کشور بهره گيري نشده است.

با توجه به ويژگيهاي سازه هاي فضاکار، آيين نامه ها و ضوابط موجود تحليل، طراحي و اجراي ساختمانهاي متداول مسکوني و اداري به هيچوجه پاسخگوي نيازهاي طراحي و اجراي سازه هاي فضاکار نبوده و ايجاب مينمايد که آيين نامه ويژه سازه هاي فضاکار که در برگيرنده ويژگيهاي رفتاري، تحليلي، طراحي و اجرايي اين نوع از سازه ها باشد، تدوين و مورد استفاده قرارگيرد. متاسفانه در سطح جهاني آيين نامه مدوني براي سازه هاي فضاکار جهت استفاده عمومي مهندسان موجود نميباشد. آنچه برخي از شرکتهاي بزرگ سازه هاي فضاکار که در سطح بين المللي فعاليت مينمايند براي کاربرد داخلي مورد استفاده قرار ميدهند، محدود به دستورالعملهايي است که اغلب جنبه هاي اجرايي سيستم خاص توليداتشان را در بر ميگيرد و لذا کاربردي محدود به سيستم خود داشته و علاوه بر آن از نقطه نظر تجاري محرمانه تلقي ميگردد و در اختيار عموم قرار داده نميشود و آيين نامه مختصري نيز که در کشور چين تهيه گرديده است و در حين انجام مرحله مقدماتي طرح حاضر در اختيارکميته تدوين قرار گرفت، فاقد جامعيت لازم براي پاسخگويي به نيازهاي مهندسي سازه هاي فضاکار از نقطه نظر تحليل، طراحي و اجرا و همچنين کنترل و تضمين کيفيت انواع متفاوت سازه هاي فضاکار مي باشد.

تاریخ انتشار : 1392/8/8


تــبــلــیــغــات


ابربرچسب ها
آخرین مطالب
معمارجون را در گوگل محبوب کنید.