امروز یکشنبه 4 تیر 1396  

موضوعات سایت

تابلوی اعلانات


توجه :
استفاده از مطالب سایت معمارجون- در سایت و وبلاگهای دیگر- با ذکر منبع بلامانع می باشد لیکن استفاده از مطالب اختصاصی اینچنین نبوده و احتیاج به اجازه کتبی از مدیریت سایت دارد و در صورت مشاهده هرگونه استفاده از مطالب و رعایت نکردن نکات مطرح شده، برابر مقررات قانونی اقدام می گردد.


لطفا جهت حمایت از سایت خودتان به فیسبوک ما در آدرس زیر رفته و لایک نمایید.
https://www.facebook.com/MemarjoonPage


کانل تلگرام سایت معمارجون به آدرس زیر افتتاح شد، به ما بپیوندید.
https://www.telegram.me/memarjoon

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
کاربران محترم توجه داشته باشند که پسورد اکثر فایلها www.memarjoon.com است و باید این پسورد را تماما با حروف کوچک و بصورت دستی وارد نمایید. لطفا از ارسال گزارش خرابی بی مورد اکیدا خوداری کنید.
---
کتابها و جزوات عمرانی
Civil books & Articles
دانلود مقررات ملي ساختمان ايران، مبحث چهاردهم: تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع، سال 88

MemarJoon | 1388 | 214 pages | فارسي | PDF | 1.62 mb

مقررات ملّي ساختمان ايران، به عنوان فراگيرترين ضوابط موجود در عرصه ساختمان، بي ترديد نقش مؤثري در نيل به اهداف عالي تأمين ايمني، بهداشت، سلامت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مذكور موجب ارتقاي كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمان ها مي گردد. براساس اين اهميت، تدوين مقررات ملّي ساختمان كه به عنوان نقطة عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان كشور محسوب مي شود بيش از دو دهه است كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي آغاز و با مشاركت جامعة مهندسي كشور و در قالب شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و كميته هاي تخصصي مباحث، سازماندهي و بي وقفه سير تكامل خود را طي نموده است. در اين مسير ضمن تكميل و تجديدنظر مباحث از پيش تعريف شده و مطابقت آنها با مقتضيات شرايط كشور از حيث اقتصادي، فني، فرهنگي و اجتماعي، تدوين مباحث جديدي هم در دستور كار قرار گرفته است كه پس از تدوين نهايي و طي مراحل تصويب در اختيار جامعة مهندسي قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر مدارك فني متعددي نظير مقررات ملّي ساختمان، آيين نامه ها، استانداردها و مشخصات فني در كشور منتشر مي شود و استفاد ه كنندگان لازم است به تفاوت هاي آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك، لاز م الاجرا بودن، قلمرو، حدود تفصيل، محتوا و ساير ويژگيهاي خاص هر مدرك توجه داشته باشند...

تاریخ انتشار : 1392/6/17


دانلود مقررات ملي ساختمان ايران، مبحث پانزدهم: آسانسورها و پله هاي برقي سال 88 + ویرایش سوم سال 92

MemarJoon | 1388+92 | 143 pages | فارسي | PDF | 10.2 mb

مقررات ملّي ساختمان ايران، به عنوان فراگيرترين ضوابط موجود در عرصه ساختمان، بي ترديد نقش مؤثري در نيل به اهداف عالي تأمين ايمني، بهداشت، سلامت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مذكور موجب ارتقاي كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمان ها مي گردد. براساس اين اهميت، تدوين مقررات ملّي ساختمان كه به عنوان نقطة عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان كشور محسوب مي شود بيش از دو دهه است كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي آغاز و با مشاركت جامعة مهندسي كشور و در قالب شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و كميته هاي تخصصي مباحث، سازماندهي و بي وقفه سير تكامل خود را طي نموده است. در اين مسير ضمن تكميل و تجديدنظر مباحث از پيش تعريف شده و مطابقت آنها با مقتضيات شرايط كشور از حيث اقتصادي، فني، فرهنگي و اجتماعي، تدوين مباحث جديدي هم در دستور كار قرار گرفته است كه پس از تدوين نهايي و طي مراحل تصويب در اختيار جامعة مهندسي قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر مدارك فني متعددي نظير مقررات ملّي ساختمان، آيين نامه ها، استانداردها و مشخصات فني در كشور منتشر مي شود و استفاد ه كنندگان لازم است به تفاوت هاي آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك، لاز م الاجرا بودن، قلمرو، حدود تفصيل، محتوا و ساير ويژگيهاي خاص هر مدرك توجه داشته باشند...


تاریخ انتشار : 1392/6/18


دانلود مقررات ملي ساختمان ايران، مبحث شانزدهم: تأسيسات بهداشتي، سال 88

MemarJoon | 1388 | 197 pages | فارسي | PDF | 3.25 mb

مقررات ملّي ساختمان ايران، به عنوان فراگيرترين ضوابط موجود در عرصه ساختمان، بي ترديد نقش مؤثري در نيل به اهداف عالي تأمين ايمني، بهداشت، سلامت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مذكور موجب ارتقاي كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمان ها مي گردد. براساس اين اهميت، تدوين مقررات ملّي ساختمان كه به عنوان نقطة عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان كشور محسوب مي شود بيش از دو دهه است كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي آغاز و با مشاركت جامعة مهندسي كشور و در قالب شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و كميته هاي تخصصي مباحث، سازماندهي و بي وقفه سير تكامل خود را طي نموده است. در اين مسير ضمن تكميل و تجديدنظر مباحث از پيش تعريف شده و مطابقت آنها با مقتضيات شرايط كشور از حيث اقتصادي، فني، فرهنگي و اجتماعي، تدوين مباحث جديدي هم در دستور كار قرار گرفته است كه پس از تدوين نهايي و طي مراحل تصويب در اختيار جامعة مهندسي قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر مدارك فني متعددي نظير مقررات ملّي ساختمان، آيين نامه ها، استانداردها و مشخصات فني در كشور منتشر مي شود و استفاد ه كنندگان لازم است به تفاوت هاي آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك، لاز م الاجرا بودن، قلمرو، حدود تفصيل، محتوا و ساير ويژگيهاي خاص هر مدرك توجه داشته باشند...

تاریخ انتشار : 1392/6/18


دانلود مقررات ملي ساختمان ايران ، مبحث هفدهم: لوله كشي گاز طبيعي ساختمان ها، سال 88 + سال 89

MemarJoon | 1388+89 | 132 pages | فارسي | PDF | 2.79 mb

مقررات ملّي ساختمان ايران، به عنوان فراگيرترين ضوابط موجود در عرصه ساختمان، بي ترديد نقش مؤثري در نيل به اهداف عالي تأمين ايمني، بهداشت، سلامت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مذكور موجب ارتقاي كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمان ها مي گردد. براساس اين اهميت، تدوين مقررات ملّي ساختمان كه به عنوان نقطة عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان كشور محسوب مي شود بيش از دو دهه است كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي آغاز و با مشاركت جامعة مهندسي كشور و در قالب شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و كميته هاي تخصصي مباحث، سازماندهي و بي وقفه سير تكامل خود را طي نموده است. در اين مسير ضمن تكميل و تجديدنظر مباحث از پيش تعريف شده و مطابقت آنها با مقتضيات شرايط كشور از حيث اقتصادي، فني، فرهنگي و اجتماعي، تدوين مباحث جديدي هم در دستور كار قرار گرفته است كه پس از تدوين نهايي و طي مراحل تصويب در اختيار جامعة مهندسي قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر مدارك فني متعددي نظير مقررات ملّي ساختمان، آيين نامه ها، استانداردها و مشخصات فني در كشور منتشر مي شود و استفاد ه كنندگان لازم است به تفاوت هاي آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك، لاز م الاجرا بودن، قلمرو، حدود تفصيل، محتوا و ساير ويژگيهاي خاص هر مدرك توجه داشته باشند...

تاریخ انتشار : 1392/6/18


دانلود مقررات ملي ساختمان ايران ، مبحث هجدهم: عايق بندي و تنظيم صدا (بخش ساختمان هاي فولادي)، سال 88 + سال 90

MemarJoon | 1388+90 | 43 pages | فارسي | PDF | 0.79 mb

مقررات ملّي ساختمان ايران، به عنوان فراگيرترين ضوابط موجود در عرصه ساختمان، بي ترديد نقش مؤثري در نيل به اهداف عالي تأمين ايمني، بهداشت، سلامت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مذكور موجب ارتقاي كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمان ها مي گردد. براساس اين اهميت، تدوين مقررات ملّي ساختمان كه به عنوان نقطة عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان كشور محسوب مي شود بيش از دو دهه است كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي آغاز و با مشاركت جامعة مهندسي كشور و در قالب شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و كميته هاي تخصصي مباحث، سازماندهي و بي وقفه سير تكامل خود را طي نموده است. در اين مسير ضمن تكميل و تجديدنظر مباحث از پيش تعريف شده و مطابقت آنها با مقتضيات شرايط كشور از حيث اقتصادي، فني، فرهنگي و اجتماعي، تدوين مباحث جديدي هم در دستور كار قرار گرفته است كه پس از تدوين نهايي و طي مراحل تصويب در اختيار جامعة مهندسي قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر مدارك فني متعددي نظير مقررات ملّي ساختمان، آيين نامه ها، استانداردها و مشخصات فني در كشور منتشر مي شود و استفاد ه كنندگان لازم است به تفاوت هاي آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك، لاز م الاجرا بودن، قلمرو، حدود تفصيل، محتوا و ساير ويژگيهاي خاص هر مدرك توجه داشته باشند...

تاریخ انتشار : 1392/6/18


دانلود مقررات ملي ساختمان ايران ، مبحث نوزدهم: صرفه جويي در مصرف انرژي (بخش ساختمان هاي فولادي)، سال 88

MemarJoon | 1388 | 91 pages | فارسي | PDF | 0.99 mb

مقررات ملّي ساختمان ايران، به عنوان فراگيرترين ضوابط موجود در عرصه ساختمان، بي ترديد نقش مؤثري در نيل به اهداف عالي تأمين ايمني، بهداشت، سلامت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مذكور موجب ارتقاي كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمان ها مي گردد. براساس اين اهميت، تدوين مقررات ملّي ساختمان كه به عنوان نقطة عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان كشور محسوب مي شود بيش از دو دهه است كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي آغاز و با مشاركت جامعة مهندسي كشور و در قالب شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و كميته هاي تخصصي مباحث، سازماندهي و بي وقفه سير تكامل خود را طي نموده است. در اين مسير ضمن تكميل و تجديدنظر مباحث از پيش تعريف شده و مطابقت آنها با مقتضيات شرايط كشور از حيث اقتصادي، فني، فرهنگي و اجتماعي، تدوين مباحث جديدي هم در دستور كار قرار گرفته است كه پس از تدوين نهايي و طي مراحل تصويب در اختيار جامعة مهندسي قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر مدارك فني متعددي نظير مقررات ملّي ساختمان، آيين نامه ها، استانداردها و مشخصات فني در كشور منتشر مي شود و استفاد ه كنندگان لازم است به تفاوت هاي آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك، لاز م الاجرا بودن، قلمرو، حدود تفصيل، محتوا و ساير ويژگيهاي خاص هر مدرك توجه داشته باشند...


تاریخ انتشار : 1392/6/18


دانلود مقررات ملي ساختمان ايران، مبحث بيستم : علايم و تابلوها، سال 88

MemarJoon | 1388 | 53 pages | فارسي | PDF | 5.7 mb

مقررات ملّي ساختمان ايران، به عنوان فراگيرترين ضوابط موجود در عرصه ساختمان، بي ترديد نقش مؤثري در نيل به اهداف عالي تأمين ايمني، بهداشت، سلامت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مذكور موجب ارتقاي كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمان ها مي گردد. براساس اين اهميت، تدوين مقررات ملّي ساختمان كه به عنوان نقطة عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان كشور محسوب مي شود بيش از دو دهه است كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي آغاز و با مشاركت جامعة مهندسي كشور و در قالب شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و كميته هاي تخصصي مباحث، سازماندهي و بي وقفه سير تكامل خود را طي نموده است. در اين مسير ضمن تكميل و تجديدنظر مباحث از پيش تعريف شده و مطابقت آنها با مقتضيات شرايط كشور از حيث اقتصادي، فني، فرهنگي و اجتماعي، تدوين مباحث جديدي هم در دستور كار قرار گرفته است كه پس از تدوين نهايي و طي مراحل تصويب در اختيار جامعة مهندسي قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر مدارك فني متعددي نظير مقررات ملّي ساختمان، آيين نامه ها، استانداردها و مشخصات فني در كشور منتشر مي شود و استفاد ه كنندگان لازم است به تفاوت هاي آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك، لاز م الاجرا بودن، قلمرو، حدود تفصيل، محتوا و ساير ويژگيهاي خاص هر مدرك توجه داشته باشند...


تاریخ انتشار : 1392/6/19


تــبــلــیــغــات


ابربرچسب ها
آخرین مطالب
معمارجون را در گوگل محبوب کنید.